Publicaties

Het welbevinden van alles wat groeit, bloeit, rondloopt, zwemt en vliegt gaat mij zeer aan het hart. Zo lang ik mij kan herinneren kan ik er enorm van genieten en me blijven verbazen over de geniale manier waarop alles met elkaar verweven is en de veelzijdigheid aan vorm en kleur waarop het zich manifesteert. Verder columns, brieven en ingezonden reacties over zaken die mij raken.

Boeken

 • Het verhaal van Pieterrr (2017)
 • Troostvogels (2008)
 • Roofvogels: bedreigend of bedreigd? (red.) 1992

Artikelen in de Takkeling van 1993 t/m 2002:

 • Alle Introducties
 • Het roofvogelboek
 • De vondst van een jonge boommarter als prooi op een buizerdnest
 • Dilemma’s
 • Overzicht van het lopende roofvogelonderzoek in Nederland in 1994 (co-auteur Rob Bijlsma)
 • Een merkwaardige (rechts)zaak
 • Pas op voor teken!
 • Bul voor, bul achter!
 • De kwalijke invloed van tendentieuze berichtgeving over roofvogels
 • Een merkwaardige (rechts)zaak deel 2
 • Overzicht van het lopende roofvogelonderzoek in Nederland in 1995 (co-auteur Rob Bijlsma e.a.)
 • Het verhaal van de Grauwe Kiekendief
 • Boermarken in Drenthe wijzen Van Aartsen op vraatzucht door roofwild
 • Pas op met ratten- en muizengif
 • Vervolging
 • Overzicht van bij de WRN geregistreerde processen-verbaal en veroordelingen wegens roofvogelvervolging in 1997
 • Opgelet
 • Herinneringen aan Jaap Taapken (overleden op 18 maart 2001)

Overige publicaties:

 • Vossen in het Fochteloërveen, aantallen, jongenproductie en voedselkeus 1993/94 Rob G. Bijlsma en Maria Quist. Natuurmonumenten
 • Aa 2020 Natuurvisie op de Aa’s in het Dieverderdingspil (redactie). Milieuraad Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, 1993
 • Roofvogels: bedreigend of bedreigd (1992)
 • De roofvogels van Noord-Nederland in het broedseizoen 1991 (co-auteur Willem van Manen). WRNON
 • De broedvogels van het Blauwe Bos in 1991. SOVON 92/11
 • De zoogdieren van het Dwingelderveld. Natuurmonumenten, NMF, 1991
 • Broedvogels van Boswachterij Smilde in 1990. Staatsbosbeheer

Artikelen in De Takkeling en overige publicaties zijn grotendeels terug te vinden in Natuurtijdschriften.