Publicaties

Columns, reacties en brieven over zaken die mij raken. Verder: boeken, artikelen in de Takkeling 1993 t/m 2002 en overige publicaties.

Boeken

 • Nieuw: Het Mensdier! (2021) Klik hier voor meer informatie
 • Het verhaal van Pieterrr (2017)
 • Troostvogels (2008)
 • Roofvogels: bedreigend of bedreigd? (red.) 1992

Artikelen in de Takkeling van 1993 t/m 2002:

 • Alle Introducties
 • Het roofvogelboek
 • De vondst van een jonge boommarter als prooi op een buizerdnest
 • Dilemma’s
 • Overzicht van het lopende roofvogelonderzoek in Nederland in 1994 (co-auteur Rob Bijlsma)
 • Een merkwaardige (rechts)zaak
 • Pas op voor teken!
 • Bul voor, bul achter!
 • De kwalijke invloed van tendentieuze berichtgeving over roofvogels
 • Een merkwaardige (rechts)zaak deel 2
 • Overzicht van het lopende roofvogelonderzoek in Nederland in 1995 (co-auteur Rob Bijlsma e.a.)
 • Het verhaal van de Grauwe Kiekendief
 • Boermarken in Drenthe wijzen Van Aartsen op vraatzucht door roofwild
 • Pas op met ratten- en muizengif
 • Vervolging
 • Overzicht van bij de WRN geregistreerde processen-verbaal en veroordelingen wegens roofvogelvervolging in 1997
 • Opgelet
 • Herinneringen aan Jaap Taapken (overleden op 18 maart 2001)

Overige publicaties:

 • Stop roofvogelvervolging; artikel in Argus 1995-4
 • Vossen in het Fochteloërveen, aantallen, jongenproductie en voedselkeus 1993/94 Rob G. Bijlsma en Maria Quist. Natuurmonumenten
 • Aa 2020 Natuurvisie op de Aa’s in het Dieverderdingspil (redactie). Milieuraad Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, 1993
 • Roofvogels: bedreigend of bedreigd (1992)
 • De roofvogels van Noord-Nederland in het broedseizoen 1991 (co-auteur Willem van Manen). WRNON
 • De broedvogels van het Blauwe Bos in 1991. SOVON 92/11
 • De zoogdieren van het Dwingelderveld. Natuurmonumenten, NMF, 1991
 • Broedvogels van Boswachterij Smilde in 1990. Staatsbosbeheer

Artikelen in De Takkeling en overige publicaties zijn grotendeels terug te vinden in Natuurtijdschriften.