Troostvogels


Troostvogels gaat over Willem, zijn leven en dood, het Franse platteland en hoe natuurbeleving troost kan bieden bij groot verdriet. Hoe beroerd de zaken er soms ook voorstaan, het leven van alledag kent tevens momenten van geluk en er valt met regelmaat wat te lachen. Door verdriet om te zetten in taal, wordt het beter hanteerbaar. De verwoorde emoties zijn herkenbaar, universeel en van alle tijden, een ieder kan er zijn of haar eigen verhaal in lezen.

Troostvogels telt 240 pagina’s, inclusief 16 pagina’s foto’s in kleurendruk, heeft een harde kaft en is ingenaaid. De tekening op de voorkant is van Hoshyar Rasheed, de overige zijn van Rob G. Bijlsma.

Het is kosteloos beschikbaar als pdf

Troostvogels is inmiddels uitverkocht. Er zijn nog wel een aantal nieuwe exemplaren, waarvan de glans op de kaft door wrijving licht beschadigd is. Deze zijn te bestellen door € 7,50 over  te maken op rekeningnummer. NL32 INGB 0004 284225 t.n.v. M .Quist Bloemberg, o.v.v. Troostvogels. Graag uw adres duidelijk vermelden!