Over Maria Quist (Bloemberg)


Maria Quist, cultureel antropoloog (VU, RUG) was actief in o.a. de Vredeswerkgroep Hefshuizen (Groningen jaren tachtig) en werkte voornamelijk voor natuurbeschermingsorganisaties. Inventariseerde vogels, zoogdieren en vleermuizen, deed onderzoek naar vossen en was 15 jaar landelijk coördinator van de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN). Ze werkte mee aan de Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels, was oprichter van het tijdschrift De Takkeling en ontving in 1999 de Gouden Lepelaar voor haar verdiensten op (roof)vogelgebied.
In 2008 verscheen Troostvogels n.a.v. de dood van haar jongste zoon, in 2017 gevolgd door Het verhaal van Pieterrr (junk, herder, bijna moordenaar en roofvogelbeschermer).
Ze werkte enkele jaren als vrijwilligster voor de terminale thuiszorg, maakt bronzen beelden/beeldjes en inventariseert de roofvogels in haar woonomgeving. In 2021 kwam Het Mensdier uit, waarin o.a. mens en maatschappij in evolutionair perspectief worden geplaatst.
Ze schrijft columns, artikelen en (protest)brieven over zaken die haar na aan het hart liggen (zie Publicaties) en woont deels in Nederland, deels in Frankrijk.

De drie boeken zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek, boekwinkels en Bol.com.
Troostvogels en Het verhaal van Pieterrr zijn tevens gratis te downloaden door hieronder aan te klikken op de gewenste titel:

Troostvogels

Het verhaal van Pieterrr

Voor meer informatie over achtergrond, lezersreacties, publiciteit en verkoop, klik op de boektitels in het menu.