Over Maria

Maria Quist, cultureel antropologe (V.U., R.U.G), werkte voornamelijk voor natuurbeschermingsorganisaties. Inventariseerde vogels, zoogdieren en vleermuizen, deed onderzoek naar vossen en was 15 jaar landelijk coördinator van de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN). Ze werkte mee aan De Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels en was oprichtster van het tijdschrift De Takkeling. In 1999 ontving ze de Gouden Lepelaar wegens haar verdienste voor de bescherming van vogels.
Einde 2008 verscheen Troostvogels, een boek over de dood van de jongste van haar twee zoons (1999), gevolgd door lezingen, het onderhouden van contacten met lotgenoten en drie jaar als vrijwilligster voor de terminale thuiszorg.
Ze maakt bronzen beelden/beeldjes (zie: Bronzen beelden), inventariseert de roofvogels in haar woonomgeving en schrijft columns, artikelen en (protest)brieven over zaken die haar na aan het hart liggen (zie: Publicaties). Eind 2017 verscheen Het verhaal van Pieterrr.
In 2021 startte ze uitgeverij L’Indépendance en in juni van dat jaar rolde Het Mensdier van de persen (zie hieronder). Ze woont deels in Nederland, deels in Frankrijk.

Zowel Troostvogels als Het verhaal van Pieterrr zijn gratis te downloaden.
Degenen die graag een eigen, echt papieren boek in handen willen houden, kunnen terecht bij alle Nederlandse boekhandels en Bol.com.

Troostvogels is inmiddels uitverkocht. Er zijn nog wel een aantal nieuwe exemplaren, waarvan de glans op de kaft door wrijving licht beschadigd is. Deze zijn te bestellen door € 7,50 over te maken op rekeningnummer. NL32 INGB 0004 284225 t.n.v. M .Quist Bloemberg, o.v.v. Troostvogels. Graag uw adres duidelijk vermelden!

Afscheidsinterview

De Takkeling

Het Mensdier! 

Meer informatie