Over Maria

Wapse april 2020

Maria Quist, cultureel antropologe (V.U., R.U.G), werkte voornamelijk voor natuurbeschermingsorganisaties. Inventariseerde vogels, zoogdieren en vleermuizen, deed onderzoek naar vossen en was 15 jaar landelijk co√∂rdinator van de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN). In deze laatste hoedanigheid was ze, gesteund door een groeiend aantal vrijwilligers, een vurig pleitbezorger voor het behoud van roofvogels in Nederland. Ze werkte mee aan “De Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels”, is auteur van “Roofvogels: bedreigend of bedreigd?” en oprichtster van het tijdschrift “De Takkeling”. In 1999 ontving ze de Gouden Lepelaar wegens haar verdienste voor de bescherming van vogels.
Einde 2008 verscheen Troostvogels, een boek over de dood van de jongste van haar twee zoons. Ze gaf lezingen, onderhield contacten met lotgenoten en werkte drie jaar als vrijwilligster voor de terminale thuiszorg. De laatste jaren is ze op de creatieve toer. Maakt bronzen beelden/beeldjes, zaait en plant kwistig kleurige bloemen in diverse tuinen, inventariseert de roofvogels in haar woonomgeving en schrijft columns en artikelen over zaken die haar na aan het hart liggen. Eind 2017 verscheen Het verhaal van Pieterrr. En last but not least geniet ze van haar drie kleinzoons. Ze woont deels in Nederland, deels in Frankrijk.

Zowel Troostvogels als Het verhaal van Pieterrr zijn gratis te downloaden.

Afscheidsinterview

De Takkeling

Kranten/tijdschriften